Liikmeskond

Klubi liikmeks saavad kõik automaatselt kuid siiski jagame oma liikmed kahte rühma:
* Passiivsed liikmed
* Aktiivsed liikmed

Passiivsed liikmed

Klubi passiivseks liikmeks saavad kõik, kes on end registreerinud klubi poolt korraldatavatele treeningutele ja võtavad neist ka osa. Klubi liikmestaatus ja õigus osaleda treeningutel kehtib ainult juhul, kui liikmemaks on tasutud.

* tasuvad klubi treeningtasu iga jooksva kuu alguses.
* saavad informatsiooni klubi ürituste kohta
* ei osale klubi üldkoosolekutel
* ei oma klubi liikmekaarti
* ei saa kasutada klubi poolt pakutavaid soodustusi

Aktiivsed liikmed

Kui treeningutest osavõtja alustab klubis teist hooaega, on tal õigus astuda klubi aktiivsete liikmete poolele. Selleks tuleb täita vastavasisuline avaldus, mis vaadatakse läbi klubi juhatuse koosolekul (otsus enamasti jaatav). Klubi liikmeks vastuvõtmisest teavitatakse avalduse esitajat ühe kalendrikuu jooksul.

* tasuvad klubi liikmemaksu kogu kalendriaasta eest
* saavad klubi liikmekaardid
* omavad õigust osaleda klubi poolt korraldatavatel üritustel
* omavad õigust kanda klubi sümboolikaga kimonod
* omavad õigust osaleda klubi üldkoosolekutel
* võivad teha ettepanekuid klubi juhtkonnale töökorralduste muutmiseks
* kasutada kõiki klubi soodustusi (küsi ja täpsusta)

Liikmestaatusi on kolm:

* valge – esimesed kaks aktiivset tegevusaastat (koos passiivse liikme staatusega 3 aastat)
* hõbedane – kolmas ja neljas tegevusaasta
* kuldne – viis ja enam tegevusaastat

Soodustused treeningute, laagrite jne. osas olenevad sellest kui kaua on inimene olnud klubi aktiivsete liikmete poolel.