Sotsiaalprogramm

Iga päev salvestavad meie ajud igasugust informatsiooni. Järjest enam on hakanud domineerima negatiivne info (katastroofid, sõjad, meie endi ühiskonna julmus ja hoolimatus), millele on eriti vastuvõtlikud lapsed ja noored. Riveta Spordiklubi sotsiaalprogrammi eesmärgiks on kaasa aidata inimväärsema ühiskonna kujundamisele läbi praktilise tegevuse.

Oleme lähtunud sotsiaalprogrammi läbiviimisel kolmest põhimõttest

OLE SALLIV
OLE HOOLIV
OLE VALMIS AITAMA.

Tänaseks oleme algatanud ja/või õla alla pannud järgmistele projektidele:

1996 – Mõõgaball – eesmärk kokku viia tippsportlasi ja võimalikke sponsoreid
1996/97 – SOS Lasteküla – treeningute korraldamine sponsorkorras
1997 – Mõõgaball – eesmärk toetada SOS Lasteküla
1998 – Invasportlaste võistluste toetamine Raplas
1998 – Pärnu Maarja Tugikodu lastele jõulureisi korraldamine
1999 – Rapla Ühisgümnaasiumile spordiinventari kinkimine
1999 – Pärnu Maarja Tugikodu lastele jõulureisi korraldamine
2000 – Miss Raplamaa 2000 toetamine ja läbiviimisele kaasaaitamine
2000 – Pärnu Vabakooli toetamine spordiinventari soetamiseks
2001 – Miss Raplamaa 2001 toetamine ja läbiviimisele kaasaaitamine
2001 – Tallinna Kurtide Kool´is treeningute korraldamine sponsorkorras
2002 – Miss Raplamaa 2002 toetamine ja läbiviimisele kaasaaitamine
2002 – Maidla Lastekodu kevadise heakorrastustalgute organiseerimine ja osalemine
2003 – Miss Raplamaa 2003 toetamine ja läbiviimisele kaasaaitamine
2003 – Toetav Vurr 2003 korraldamine.
2003 – Koostöös EV Politseiga erinevate seminaride läbiviimine
2004 – Nõmme Linnaosa üritusele Kodukant turvaliseks kaasaaitamine ja osalemine.

2004 – Miss Raplamaa 2004 toetamine ja läbiviimisele kaasaaitamine
2004- Heategevusturniiri Toetav Vurr 2004 läbiviimine
2005 – Miss Raplamaa 2005 toetamine ja läbiviimisele kaasaaitamine
2005 – Kaitseministeeriumi üritusel “Kõikide laste isadepäev” osalemine
2005 – Nõmme Linnaosa üritusele Kodukant turvaliseks kaasaaitamine ja osalemine.

2005 – Justiitsministeeriumi uimastiennetusüritusele “Olen puhas. Elus ja ilus. Narkovaba!” kaasaaitamine ja osalemine

Projektid millega tegeleme jätkuvalt

1999 – Maidla Lastekodu toetamine
2003 – Naabrivalve MTÜ Koolivalve projekti raames enesekaitsetreeningute läbiviimine sponsorkorras.
2004 – Enesekaitse alaste seminaride korraldamine