Traditsioonid

Traditsioonideta ei ole rahval oma nägu ja järjepidevust organisatsioonidest rääkimata. Tänu patriootidele, kes on oma rahva traditsioone järginud on meil täna võimalus õppida võitluskunste, milliste juured ulatuvad aastasadu tagasi.

Ka meie klubis on aastate jooksul kujunenud oma kindlad ettevõtmised, millel on oma mõju klubi igapäevasele tegevusele. Algselt kaootilistest üritustest on praeguseks välja kasvanud tugevad traditsioonid, mille püsimist soodustab ka klubi kodukord, mis omakorda on vajalik ühtsetel alustel treeningute läbiviimiseks erinevates gruppides erinevates linnades. Kodukorra väljatöötamisel on silmas peetud idamaist filosoofiat ja respekti vanemate, õpetajate ning kaaskodanike suhtes.

Toome ära mõningad meie paljudest traditsioonilistest üritustest:

* Demonstratsioone korraldatakse põhiliselt hooaja alguses näitamaks kaaskodanikele meie lähenemisviisi idamaistele võitluskunstidele.

* Igal hooajal on klubi aktiivseteks liikmeteks vastuvõetud isikute ristimine, mis viiakse läbi kaks korda aastas talve- ja kevadlaagrites.
Ristimine on püha tegevus mis koosneb kahest osast avalikust ja mitteavalikust . Avalikust osast võivad osa võtta kõik liikmed, kuid mitteavalikust osast võtavad osa vaid ristijad ja ristitavad.

* Laagrid on klubi erinevate sektsioonide kokkusaamise, kogemuste vahetamise , eksamite sooritamise, seminaride läbiviimise ja muidu vaba aja veetmise kohad. Treeninglaagreid korraldatakse reeglina kolm korda aastas – talvel , kevadel ja suvel. Treeningseminare kitsamale ringile korraldatakse sagedamini ja need on suunatud edasijõudnutele.

* Eksamid on vabatahtlikud ja iga treeningust osavõtja otsustab ise millal enda oskusi ja teadmisi proovile panna . Eksameid saab sooritada kõikides laagrites.

* Peod kuuluvad samuti kindlalt klubi tegevuse juurde,näiteks iga-aastane laste jõulupidu koos vanematega lõpetab aasta meeldivate mälestustega.

* Karistused on teema, millest tavaliselt ei räägita, kuid eks sellelgi ole oma kindel osa kogu klubilises tegevuses. Karistamise eesmärk teenib põhimõtet, mis valesti tehtud, saab ühel või teisel moel karistatud. Karistused puudutavad rohkem meie noori. Kuidas siis karistatakse? Treeningutel korrarikkujatele tuletatakse vääriti käitumist meelde kätekõverdustest kuni treeningutelt ärasaatmiseni. Kui klubi liige rikub klubi korda või tema tegevus või tegevusetus kahjustab oluliselt klubi mainet on klubi juhtkonnal õigus kustutada ta klubi liikmeskonnast.