Karate treeningutel osalemine

Karate treeningutel osalemiseks tuleb täita karateka ankeet (www.riveta.ee/karate) ja sõlmida koolitusleping. Karate treeningute lahutamatuks osaks on treeningvarustus, mille palume soetada hiljemalt kalendriaasta lõpuks

Treerningvarustuseks on:

 • karaterõivastus – kimono ja vöö
 • tüdrukutel vajalik ka valge T-särk, mida kantakse kimono all
 • kaasa vahetusjalatsid
 • käekaitsmed
 • säärekaitsmed

Järgmisest õppeaastast on võimalik õpilastel soovi korral osaleda ka karate võistlustel. Võistlustel osalemisks peavad õpilasel olema säärekaitsmed, siniseid ja punaseid käekaitsmed, punane ja sinine võistlusvöö, hambakaitsmed ja poistel lisaks ka kubemekaitse.

Kvaliteetse varustuse saab osta Budopunktist aadressil: Laki tn 26, Tallinn (www.budopunkt.ee)


Treeningu tasu ja kestvus

 • Riveta Klubi treeningutel osalemise tasu on karatekal 35 eurot kuus, millelt saab soovi korral tulumaksu tagasi taotleda.
 • Treeningutel osalemiseks tuleb sõlmida klubiga Koolitusleping.
 • Klubi treeningutel osalemine tasu on aritmeetiline keskmine ja ei sõltu treeningute kordade arvust kuus. Treeningperiood kestab üldjuhul 1. septembrist järgmise kalendriaasta 31. maini. Koolivaheajal üldjuhul treeninguid ei toimu.
 • Laagrites ja seminaridel osalemine on karatekadele vabatahtlik ning üldjuhul kuuluvad need eraldi tasustamisele, sest nende korraldamisega kaasnevad lisakulud, näit. täiendav saali üür, külalistreeneri tasu vms.
 • Treeningutel osalemise eest palume tasuda ülekandega Riveta Klubi arveldusarvele EE251010220048744017, maksetähtajaga, iga treeningul osalemise kuu 10-ks kuupäevaks. Selgituseks märkida karateka ees- ja perekonna nimi ning tasustatav treeningkuu(d), näiteks: Mikk Mägi, oktoober /aasta.
 • Kui karateka ei saa treeningutel osaleda või soovib treeningud katkestada, peab ta sellest teatama treenerit.

Lepingu lõpetamine

Koolituslepingu lepingu lõpetamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus.


Kõikidel Riveta Klubi karatekadel on vajalik treenerile esitada hiljemalt 1.detsembriks  spordi- või perearsti poolt väljastatud arstitõend, mis kinnitab, et karateka on terve ja vastunäidustusi treeningutel osalemiseks ei ole.

Soovitame omada ka õnnetusjuhtumi kindlustust.

Küsimuste tekkimisel palume kindlasti konsulteerida treeneriga.
Treener:
Hellar Bergmann
tel 52 83 913
e-post: hellarber@riveta.ee

Klubi president:
Tamo Vahemets
tel 50 45 112
e-post: riveta@riveta.ee

Posted in Karate, Uudised.